Aktualności

OSI Group

Ponad 100 lat historii OSI GROUP!

OSI GROUP zostało założone w 1909 roku w Chicago USA. Dziś to globalny koncern, posiadający ponad 50 zakładów produkcyjnych

Zakład produkcyjny w Chróścinie spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności, w tym wymagania jakościowe wg standardu IFS FOOD v. 6.0. (International Food Standard).

Nadzór nad przestrzeganiem jakości i bezpieczeństwa produkcji mięsa ma w OSI POLAND FOODWORKS charakter czterostopniowy. 

1. Pierwszy poziom kontroli - to kontrola wewnętrzna wdrożenia i utrzymywania opracowanego przez zakład systemu bezpieczeństwa jakości zdrowotnej żywności – „HACCP - Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli" oraz kontrola zewnętrzna, niezależna od producenta, sprawowana przez wyspecjalizowane organy urzędowej kontroli żywności.

2. Drugi poziom kontroli - to dodatkowe międzynarodowe standardy jakości żywności (IFS v. 6.00 International Food Standard), których spełnienie jest okresowo sprawdzane przez niezależne jednostki certyfikująceto dodatkowe standardy wymagane przez klientów, w postaci międzynarodowych certyfikatów IFS 6.00 (International Food Standard), poddawanych okresowym, niezależnym audytom weryfikującym.

3. Trzeci poziom kontroli - to audyty wg standardów klienckich, których spełnienie wymaga weryfikacji przez niezależnych audytorów jednostek certyfikujących lub audytorów klienta.to audyty wykonywane przez samych klientów i ich standardy np.

  • McDonald’s Food Standard
  • Hilton Foods
  • LIDL
  • Biedronka

4. Czwarty poziom kontroli - zapewniają centralne komórki kontroli jakości i bezpieczeństwa produkcji, charakterystyczne dla globalnych koncernów, podlegających bezpośrednio zarządowi, co gwarantuje ich całkowitą niezależność.

Dzięki przestrzeganiu surowych norm jakości produkcji OSI POLAND FOODWORKS jest dziś dostawcą wołowiny do najbardziej wymagających odbiorców, w tym największych polskich i zagranicznych sieci handlowych.

OSI POLAND FOODWORKS to także jeden z nielicznych zakładów w Polsce posiadający certyfikat produkcji i znakowania produktów ekologicznych, który potwierdza zgodność procesu produkcji z wymaganiami Rozporządzenia Rady (WE) 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.


OSI GROUP – A WORLD OF FOOD SOLUTIONS

Polityka OSI GROUP wyrażająca się w budowaniu zakładów produkcyjnych na kluczowych rynkach świata powoduje, iż powiększając swoje globalne możliwości produkcyjne oraz dystrybucyjne, koncern zyskuje jednocześnie znajomość specyfiki rynku lokalnego. Dzięki temu może lepiej zaspokajać zróżnicowane potrzeby i przygotowywać ofertę skrojoną dokładnie pod oczekiwania każdego z odbiorców. To dlatego OSI GROUP jest jednym z czołowych globalnych dostawców mięsa.